Rosmolen van de Vicognehoeve - Bredene for dummies! (Designed by CyberDan.be)

Ga naar de inhoud

Rosmolen van de Vicognehoeve

In beeld > Molens > Nog bestaande molens

Naam :

Ligging :

Eigenaar :

Bouwjaar :

Type :

Functie :

Kenmerken :

Gevlucht/Rad :

Inrichting :

Toestand :

Bescherming :

Molenaar :

Openingstijden :

Rosmolen van de Vicognehoeve

Blauwvoetlaan 2   

Glenn Brasseur

19de eeuw

Binnenrosmolen

Korenmolen

Rond bakstenen gebouw, vroeger met strodak

Verwijderd

Verwijderd

Gerenoveerd gebouwtje

Niet beschermd

Geen

Op afspraak (tel. 059/33.09.22, G. Brasseur,
e-mail: glenn.vico@skynet.be)

Beschrijving / geschiedenis :

De ronde bakstenen rosmolen - vroeger afgedekt met een strodak - staat achter de langgevelhoeve "Vicogne" die nu als tenniscentrum en taverne ("Taverne Vicognehoeve") is ingericht.

Het paard liep rond binnen in de molen, wat wel uitzonderlijk is voor dit type rosmolen in de kuststreek.

De molen, die binnenwerks een diameter van 6,15 meter heeft, is gebouwd met rode baksteen van 21 x 10 x 6 cm; de vloer bestaat eveneens uit rode baksteen. In de wand zijn 22 verluchtingsspleten (van binnen 62,5 cm h. en 20 cm br.) aangebracht, omdat in deze kleine ruimte het paard snel bezweet geraakte.

Het middengedeelte van de rosmolen was ingenomen door een rechthoekige ruimte die afgebakend was door vier houten stijlen die door horizontale balkjes verbonden waren. In het midden stond een ijzeren spil, waaraan het ijzeren kroonwiel (diameter ca. 150 cm) gemonteerd was; van boven draaide de spil in een balk waaraan twee kleinere balken bevestigd waren. Het kroonwiel dreef een tandwiel aan dat bevestigd was aan het klauwijzer van de bovensteen. De stoel met de twee molenstenen (diameter ca. 110 cm) stond naast de centrale spil, in de ene helft van de afgesloten middenruimte. Er werd niet enkel graan gemalen, maar ook haver en bonen gebroken.
Boven het kroonwiel was aan de middenspil een horizontale balk vastgemaakt aan wiens uiteinden een V-vormig ijzer bevestigd was. Aan ieder ijzer, dat tot ca. 1 m boven de grond hing, was een trekhaak voor de zwengel, zodat twee parden aangespannen konden worden. De paarden liepen met de zon mee.

Tijdens de eerste wereldoorlog werden de twee maalstenen verzegeld: daarom werd in de andere helft van de middenruimte een nieuwe maalinrichting met twee reeds aanwezige, maar kleinere molenstenen geplaatst; één steen (diameter 88 cm) is nog bewaard. Met deze stenen werd enkel gemalen.
Na de eerste wereldoorlog werd de rosmolen niet meer gebruikt.

Alle informatie en foto's op deze pagina zijn afkomstig van en met de medewerking van:

www.molenechos.org
.

Terug naar de inhoud