Disclaimer - Bredene for dummies! (Designed by CyberDan.be)

Ga naar de inhoud

Disclaimer

Ook dit nog!

Disclaimer:

CyberDan besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website's en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig,
juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Doch ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan CyberDan echter niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie actueel, correct en volledig is.

CyberDan behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie
toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Wanneer CyberDan verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal hij na melding hiervan via webmaster@bredene.net overgaan tot verbetering of aanvulling.

CyberDan kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website.

Deze site bevat ook links naar andere websites. CyberDan kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link maken naar een site door CyberDan gecreeerd.

Terug naar de inhoud